<acronym id="mq6ug"></acronym>
<rt id="mq6ug"></rt>
<rt id="mq6ug"><center id="mq6ug"></center></rt>
<acronym id="mq6ug"><center id="mq6ug"></center></acronym>
日本妇人成熟免费2020

NEWS

新闻中心

地址:中国浙江省慈溪市龙山镇西门外工业区

电话:(86) 0574 63780228

传真:(86) 0574 63781081

邮箱:yt@nbbearing.com

2844563038@qq.com
YTP直线轴承新产品不断上架

  宁波宇通轴承公司今年加快了新产品的开发力度,多个系列的新产品相继问世,满足了一些客户的需求。

  新产品主要包括以下系列产品:

  一.窄短标准系列(NARROW TYPE )LM□NUU,等效于米思米的LMUT□

  二.中等长度(加强型)标准系列 (REINFORCED TYPE) LM□RUU,等效于米思米的LMUD□

  三.中等长度(加强型)法兰系列(REINFORCED FLANGE TYPE)

  1。LMF□RUU=LHFRD□, 2.LMK□RUU=LHFSD□, 3。LMH□RUU=LHFCD□,

  4。LMFP□RUU=LHIRD□, 5。LMKP□RUU=LHISD□, 6。LMHP□RUU=LHICD□,

  7。LMFC□RUU=LHMRD□, 8.LMKC□RUU=LHMSD□, 9。LMHC□RUU=LHMCD□

  10.LMF□RAUU= LHFRDM□,11。LMK□RAUU=LHFSDM□ 。后辍加A表示镀镍,如此类推

  四.自润滑型MX系列LM□UU-MX=LMU-MX□,LM□LUU-MX=LMUW-MX□,

  LMF□UU-MX=LHFR-MX□,LMFP□LUU-MX=LHIR-MX□等,后辍加MX表示自润滑型,如此类推

  五.三倍加长型(TRIPLE WIDE FLANGED TYPE)

  1.LMF□TUU=LHKRNL□, 2。LMK□TUU=LHKSNL□,3。LMH□TUU=LHKCNL□

  4.LMFP□TUU=LHKIRNL□,5。LMKP□TUU=LHKISNL□,6。LMHP□TUU=LHKICNL□

  7.LMFC□TUU=LHMRNL□, 8。LMKC□TUU=LHKMSNL□,9。LMHC□TUU=LHKMCNL□

  10.LMF□TAUU=LHKRL□,11。LMK□TAUU=LHKSL□, 12。LMH□TAUU=LHKCL□

  13.LMFP□TAUU=LHKIRL□,14。LMKP□TAUU=LHKISL□,15。LMHP□TAUU=LHKICL□

  16.LMFC□TAUU=LHMRL□, 17。LMKC□TAUU=LHKMSL□,18。LMHC□TAUU=LHKMCL□

  六.紧凑型标准系列(COMPACT TYPE) LMC□UU=LMK□,LMC□LUU=LMKW□

  七.紧凑型法兰系列(COMPACT FLANGE TYPE)

  1.LMCF□UU=LHRK□, 2。LMCF□AUU= LHRKM□, 3。 LMCK□UU=LHSK□

  4.LMCK□AUU=LHSKM□,5。LMCH□UU=LHCK□, 6。LMCH□AUU=LHCKM□

  7.LMCF□LUU=LHRKW□, 8。LMCF□LAUU=LHRKWM□,9。LMCK□LUU=LHSKW□

  10.LMCK□LAUU=LHSKWM□,11。LMCH□LUU=LHCKW□,12。LMCH□LAUU=LHCKWM□

  13.LMCFP□UU=LHIRK□, 14。LMCKP□UU=LHISK□,15。LMCHP□UU=LHICK□

  16.LMCFP□LUU=LHIRKW□,17。LMCKP□LUU=LHISKW□,18。LMCHP□□LUU=LHICKW□

  19.LMCFC□LUU=LHMRKW□,20。LMCKC□LUU=LHMSKW□,21。LMCHC□LUU=LHMCKW□

  22.后辍加A表示镀镍,如此类推

  八.中型(加强型)滑块系列(REINFORCED SLIDE UNITS)SC□RUU=LHBBD□

  九.双倍延长型滑块系列(EXTENDED SLIDE UNITS)SC□EUU=LHBBS□

  十.三倍加长滑块系列(TRIPLE WIDE SLIDE UNITS)SC□TUU=LHBBL□

  以上新产品均在开发中,有些新品已经上架销售,欢迎咨询。QQ:517846731  QQ:2844563038